شرکت خــدمــات مســافــرت هوایی و جهانگردی آبی سیر خاوران

شركت خــدمــات مســافــرت هوايي و جهانگردي آبی سیر خاوران

شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی آبی سیر خاوران در سال ۱۳۸۹ بوسیله گروهی از متخصصین و مدیرانی تحصیل کرده و با تجربه ۲۰ ساله در صنعت هواپیمائی و گردشگری با رعایت کلیه قوانین و ضوابط سازمانی و نظارتی و همکاری متقابل با سازمان های حاکمیتی همچون هواپیمائی کشوری ، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، شرکت قطارهای مسافری رجاء و دیگر موسسات ذیربط فعالیت خود را در عرصه گردشگری آغاز نمود.

اهداف شرکت خــدمــات مســافــرت هوایی و جهانگردی آبی سیر خاوران

هدف ما برنامه ریزی و مشاوره حرفه ای به مشتریان و مسافرین با در نظر گرفتن ارائه سرویس مناسب و مطلوب به آنها در مسیرهای پروازی و مقاصد گردشگری و زیارتی است.

افتخارات شرکت خــدمــات مســافــرت هوایی و جهانگردی آبی سیر خاوران

دریافت لوح تقدیر از سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی در سال ۱۳۹۰ به عنوان یکی از دفاتر برتر استان .

مجری اعزام ده هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور از ۳۱ استان کشور به صورت هوایی در طرح مهر هشتم طی فاصله زمانی ۷۵ روزه جهت تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت علی ابن موسی الرضا (ع) .

خدمات شرکت خـدمـات مسافرت هوایی و جهانگردی آبی سیر خاوران

مشتریان شرکت آبی سیر از تجربیات کارکنان این شرکت براحتی استفاده نموده و در تمامی زمینه های مسافرتی چه انفرادی و چه گروهی به خوبی میتوانند از این اندوخته برای هزینه کمتر سفر و کیفیت مناسب خدماتی که در ذیل ذکر شده است استفاده نماید.

راه اندازی وب سایت آبی سیر و پاسخگوئی به مسافران از سراسر ایران و حتی جهان به صورت آنلاین، یکی دیگر از خدمات کارآمد بود و به پیشرفتی چشمگیر در بحث پوشش همگانی و رضایت مشتریان در این شرکت منجر شد.