ارتباط با آبــی سیــر خـــاوران

پرسنل آبی سیر خاوران

 • خانم مریم طبسیان مدیرعامل
 • IMG_0005
  خانم حوریه قصابی مدیرفنی بند الف – پرواز خارجی
 • IMG_0001
  آقای امیرحسین طبسیان مدیر مارکتینگ و فروش
 • خانم زهرا سیار فروش بلیت پرواز داخلی
 • خانم عاطفه مکرم مالی و قطار
 • نوید ادیبیان
  آقای نوید ادیبیان فروش بلیت قطار
 • آقای مهدی نخ فروشان حسابداری