تعطیلی جوازات دبی

دسته بندی :        تاریخ خبر : ۲ مهر ۱۳۹۳
بدینوسیله به اطلاع میرساند جوازات (اداره مهاجرت) دبـــی از تاریخ 11 مهر الی 21 مهر تعطیل می باشد ، لذا مسافرین محترمی که قصد سفر و گرفتن ویزا دبی را در بازه زمانی فوق دارند حداکثر تا تاریخ 8 مهر اقدام نمایند.